Сигнали от космоса?

Имахме един обект, който го кръстихме „Космос“. Като цяло нямахме много проблеми с него и почти не се беше мяркал на дневен ред в продължение на седмици. Една вечер, обаче, получихме сигнал за проникване в обекта. Колежката от централата веднага сигнализира на колегата от патрула:

– Взлом от Космоса!

Нашите колеги веднага доуловиха двусмислието на изречението и решиха да се пошегуват с колежката.

– От къде колежке?

-От Космоса! – отговорила твърдоглаво тя.

И това продължило да се повтаря около 3-4 минути докато накрая колежката се усетила какво всъщност казва.

Естествено през това време колегите от патрула вече били стигнали до обекта и не е имало проблеми…