За нас

Охрана

Охрана на обекти с технически средства и автопатрулни екипи.

Охранителни системи

Проектиране, изграждане и поддръжка на охранителни системи.

Пожароизвестителни системи

Проектиране, изграждане и поддръжка на пожароизвестителни системи.

Видеонаблюдение

Проектиране, изграждане и поддръжка на видеонаблюдение.

“Делта-ком” ООД разполага с диспечерски пункт за охрана на обекти, с централен офис в град Велико Търново и офис в град Горна Оряховица. Това рязко повишава качеството на предлаганите услуги. Вашият обект не е просто идентификационен номер (както е при фирмите с национални диспечерски пунктове), а е разпознаваем като такъв от дежурните оператори и реагиращите автопатрули.

От услугите ни се възползват много частни и юридически лица, чиито домове, офиси, вили и търговски обекти се намират на територията на гр. Велико Търново, гр. Горна Оряховица и околностите.

За нас е важно нашите клиенти да са доволни, като им осигуряваме сигурност и спокойствие.

Запознайте се с нашите управители